ALGEMENE VOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

WWW.ESBNYC.COM

(de 'Website')

Deze Gebruiksvoorwaarden van ESRT Observatory TRS, L.L.C. en onze gelieerde bedrijven ('ESRT', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze') voor de Website zijn van kracht sinds februari 2017.

UW ('U', 'UW' OF 'GEBRUIKER') NALEVING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN IS EEN VOORWAARDE VOOR UW RECHT OP TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ALLE PRODUCTEN EN SERVICES OP DE WEBSITE.  ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN, BENT U GEEN GEAUTORISEERDE GEBRUIKER VAN DE BETREFFENDE SERVICES EN PRODUCTEN EN MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.  ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALS ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL DE BEЁINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE TOT UW BESCHIKKING HEBT.

Informatie over tickets en de aanschaf van tickets

Controleer uw keuzes zorgvuldig voordat u uw bestelling op de Website afrondt.

Alle prijzen op de Website zijn in Amerikaanse dollar, tenzij anders vermeld.  Prijzen kunnen inclusief verwerkingskosten zijn. Deze staan vermeld op de Website.

U moet zelf van tevoren thuis uw kaartjes afdrukken of dit doen bij een van de kiosken in het Empire State Building. Selecteer deze optie tijdens het afrekenen op de Website.

Tenzij anders vermeld, inclusief op andere pagina's van de Website, zijn via de Website gekochte kaartjes één jaar geldig voor gebruik op een datum waarop dezelfde of een lagere prijs wordt gerekend.

Er wordt geen restitutie gegeven voor via de Website gekochte kaartjes. Er wordt geen restitutie gegeven in het geval van slecht weer, lange wachtrijen, wachttijden bij het gebouw of om enige andere reden. Er wordt geen vervangend kaartje aangeboden voor kwijtgeraakte, gestolen of vernietigde kaartjes.

ESRT behoudt zich het recht voor om de observatieterrassen of elk ander gedeelte van het Empire State Building vroeg te sluiten, bijvoorbeeld vanwege grote drukte. In perioden met veel toeristen moet u rekening houden met lange wachtrijen. U kunt 1 212.736.3100 (gratis nummer in de VS 1.877.NYC.VIEW) bellen om te informeren naar de actuele wachttijden en openingstijden.

We zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde eigendommen. Door de toegang te accepteren met uw kaartje stemt u ermee in ESRT te vrijwaren van verlies of beschadiging van uw eigendommen of persoonlijk letsel tijdens uw bezoek aan het gebouw, zelfs als het verlies, het letsel of de beschadiging wordt veroorzaakt door nalatigheid of het toedoen van ESRT.

Gratis toegang voor kinderen tot vijf jaar indien begeleid door een volwassene met een kaartje.

Tijdens uw bezoek aan het Empire State Building stemt u ermee in u te houden aan alle regels en voorschriften met betrekking tot uw gedrag in het gebouw.  Personen die onaanvaardbaar gedrag vertonen, kan de toegang worden geweigerd of zij kunnen uit het gebouw worden verwijderd.

Om ESRT te beschermen tegen fraude kunt u worden gevraagd om een extra identiteitsbewijs met betrekking tot uw bestelling via de Website, zoals een paspoort, rijbewijs of creditcard.

U bent verantwoordelijk voor alle kosten, met inbegrip van juridische kosten, die verband houden met het aanvechten van te betalen of het terugvorderen van betaalde bedragen voor aankopen via de Website. ESRT is in geen enkel geval verantwoordelijk voor dergelijke kosten.

Door via de Website uw creditcardgegevens of betaalpasgegevens te verstrekken, geeft u ESRT, haar medewerkers en eventuele externe betalingsverwerkers toestemming om deze gegevens te verwerken en de transactie te voltooien. 

Aankopen kunnen ook onderworpen zijn aan overige algemene voorwaarden van de Website en het Empire State Building.

Ongeautoriseerd gebruik

ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS TEN STRENGSTE VERBODEN

U kunt de Website alleen gebruiken als u ouder bent dan 13 jaar, gerechtigd bent om de website te gebruiken en wettelijk in staat bent om een ​​bindend contract aan te gaan.  Gebruikers tussen 13 en 18 jaar moeten toestemming van een ouder of voogd krijgen om de Website te gebruiken.

U stemt ermee in dat uw gebruik van de Website in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat u de Website niet zult gebruiken of een andere persoon niet willens en wetens zult toestaan de Website te gebruiken voor of in verband met illegale doeleinden of activiteiten.

U mag geen hardware of software gebruiken die bedoeld is om de goede werking van de Website te beschadigen of te verstoren of om heimelijk systeeminformatie, gegevens of persoonsgegevens van de Website te onderscheppen.  U stemt ermee in de werking van de Website op geen enkele manier te onderbreken of te proberen te onderbreken.  U mag de Website niet gebruiken om obscene, bedreigende, lasterlijke of anderszins beledigende inhoud te verzenden, te spammen, andermans privacyrechten of intellectuele eigendomswetten te schenden, te hacken, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere destructieve software te verzenden, of voor enige andere onwettige, criminele, illegale, immorele of ongepaste activiteit. U mag de inhoud van de Website niet framen of dieplinken op een andere website.

U mag de website niet gebruiken voor ongeoorloofde commerciële doeleinden, zoals het kopen van kaartjes, vouchers, artikelen, producten of services van welke aard dan ook, met het doel om deze door te verkopen.  

ESRT behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot of gebruik van de Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen.  Beëindiging van uw toegang of gebruik geeft geen recht op afstand van of doet geen afbreuk aan enig ander recht of enige andere vorm van genoegdoening waar ESRT mogelijk aanspraak op maakt op basis van wetgeving of billijkheid.

Auteursrechten, handelsmerken en overige intellectuele eigendom

Al het materiaal op de Website, inclusief de samenstelling daarvan, is ons eigendom (of wordt gebruikt onder licentie) en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen, inclusief maar niet beperkt tot het merk EMPIRE STATE BUILDING en het visuele equivalent van het Empire State Building, zijn handelsmerken van ESRT Observatory TRS, L.L.C.  en/of zijn gelieerde bedrijven en zijn ons eigendom. Materiaal van de Website mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid. De enige uitzondering hierop is dat u materiaal dat beschikbaar is op de Website mag downloaden en afdrukken (a) zoals uitdrukkelijk is toegestaan door de website en/of (b) uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat (i) u alle kennisgevingen over het auteursrecht, handelsmerklegenda's, auteurstoeschrijvingen en andere eigendomsvermeldingen behoudt, (ii) u geen wijzigingen aanbrengt in het materiaal, en (iii) u geen materiaal downloadt naar een database die kan worden gebruikt om toekomstige downloads van de Website te vermijden. Behalve voor zover wettelijk toegestaan, moet u onze schriftelijke toestemming verkrijgen voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Website gebruikt. U verkrijgt geen eigendomsrechten door materiaal van de website te downloaden.

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendom is gekopieerd en op de website toegankelijk is op een manier die inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u een schriftelijke of elektronische communicatie sturen die alle volgende informatie bevat, op grond van sectie 512(c)(3) van de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'):

  • Naam, adres en contactgegevens van de partij die de klacht indient;
  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het materiaal waar vermoedelijk inbreuk op is gemaakt;
  • Een beschrijving van en een link naar het betreffende materiaal die afdoende zijn om het auteursrechtelijk beschermde werk en het materiaal dat vermoedelijk inbreuk maakt te kunnen identificeren;
  • Een verklaring dat de klager te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de wet of de auteursrechteigenaar.
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klager bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het materiaal dat vermoedelijk is geschonden.

Schriftelijke of elektronische kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht moeten worden verstuurd per post, fax of e-mail naar de door ESRT aangewezen agent:

DMCA Copyright Complaints
Legal Department
Empire State Realty Trust
111 West 33rd Street
New York, NY 10120, Verenigde Staten
+1 (212) 687-8700
E-mail: 
DMCACopyright@empirestaterealtytrust.com

 

Overeenkomstig artikel 512 (f) van de DMCA kan elke persoon die willens en wetens valselijk verklaart dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt, een schadevergoeding worden opgelegd.

Promoties

De Website kan loterijen, prijsvragen of andere promoties bevatten of ernaar linken waarvoor u materiaal of informatie over uzelf moet sturen. Houd er rekening mee dat loterijen, prijsvragen of promoties die worden aangeboden via de Website of links ervan, mogelijk en vaak worden beheerst door afzonderlijke regels die, naast een beschrijving van dergelijke loterijen, prijsvragen of promoties, mogelijk deelnamevereisten bevatten, zoals bepaalde beperkingen met betrekking tot leeftijd of geografische gebieden, algemene voorwaarden voor het gebruik van materiaal dat u indient, en informatie over hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke regels te lezen om te bepalen of u al dan niet wilt en kunt deelnemen, en/of u wilt of kunt inschrijven. Door deel te nemen aan dergelijke loterijen, prijsvragen of andere promoties, gaat u ermee akkoord om u te houden aan dergelijke regels en de beslissingen van de daarin geïdentificeerde sponsor(s), die in alle opzichten definitief en bindend zijn.

Gebruik van links en content van derde partijen

De Website kan content, gegevens, informatie, toepassingen of materiaal van derde partijen ('materiaal van derde partijen') weergeven, opnemen of beschikbaar stellen, of links bevatten naar bepaalde websites van derde partijen.  Door de website te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat ESRT niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de content, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, auteursrechtelijke naleving, wettigheid, fatsoenlijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk materiaal of de websites van derde partijen.  ESRT geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon voor services van derde partijen, materiaal of websites van derde partijen, of voor ander materiaal, of anderen producten of services van derden partijen, en ESRT onderschrijft deze niet.  Materiaal van derde partijen en links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden.  Websites van derde partijen hebben mogelijk hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid, waarvoor ESRT niet verantwoordelijk is. We moedigen u aan deze door te nemen voordat u een website van derde partijen bezoekt en gebruikt.

Licentie voor gebruikerscontent

Als u content ('Gebruikerscontent') uploadt, indient of doorstuurt naar, via, of voor potentieel of daadwerkelijk gebruik op de Website, direct of indirect, verleent u ons en onze geselecteerde partners een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om dergelijke Gebruikerscontent te communiceren, te distribueren, te hosten, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te publiceren, te reproduceren, op te slaan en te gebruiken, om wijzigingen in dergelijke Gebruikerscontent aan te brengen dan wel op basis ervan afgeleide werken te maken.  Een dergelijke licentie voor Gebruikerscontent omvat zonder beperking alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de rechten betreffende patenten, handelsmerken, imago, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, moraliteit, privacy en publiciteit. 

U verklaart, garandeert en komt overeen dat: (i) u de enige en exclusieve eigenaar bent van al uw Gebruikerscontent, of dat u beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en releases die nodig zijn om ESRT de rechten op uw Gebruikerscontent te verlenen; en (ii) dat noch de Gebruikerscontent, noch uw creatie van, toegang tot of gebruik van uw Gebruikerscontent of het gebruik door ESRT van uw Gebruikerscontent (of een deel daarvan) (a) de rechten van een partij of entiteit zal schenden, inclusief de rechten met betrekking octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten, publiciteitsrechten, privacyrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van een derde partij, (b) een vorm zal zijn van of zal leiden tot laster, smaad of schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, beperkingen op obsceniteit, kinderpornografie, afluisterwetten of andere soortgelijke beperkingen op niet-consensuele opnamen of anderszins), of (c) ESRT zal verplichten om licenties te verkrijgen van of betalingen te doen aan enige derde partij wereldwijd.

U gaat ermee akkoord geen Gebruikerscontent te versturen die: (i) inbreuk makend, lasterlijk, smadelijk, onjuist, onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, vulgair, aanstootgevend, obsceen, pornografisch, verwerpelijk of haatdragend is of als zodanig zou kunnen worden geïnterpreteerd of die discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme of haat bevordert, zoals ESRT naar eigen goeddunken bepaalt; of (ii) virussen, tijdbommen, wormen, annuleringsbots, Trojaanse paarden en/of andere schadelijke of kwaadaardige code introduceert.

Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

DE INFORMATIE OP DE WEBSITE WORDT GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. WE GEVEN GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE EN MATERIALEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES VAN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN AF, DIT ALLES VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN INTERCEPTIE DOOR DERDEN VAN ENIGE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE AAN U BESCHIKBAAR IS GESTELD. HOEWEL DE INFORMATIE DIE U OP DE WEBSITE AANTREFT, IS VERKREGEN OF SAMENGESTELD UIT BRONNEN WAARVAN WIJ DENKEN DAT ZE BETROUWBAAR ZIJN, KUNNEN WIJ DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OF GEGEVENS DIE AAN U BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD VOOR EEN BEPAALD DOEL NIET GARANDEREN EN DOEN WIJ DIT DAN OOK NIET. NOCH WIJ, NOCH EEN OF MEER VAN ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS, LEDEN, FUNCTIONARISSEN OF WERKNEMERS, NOCH EEN OF MEER EXTERNE LEVERANCIERS, ZULLEN OP ENIGE MANIER AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE VORM VAN VERLIES OF SCHADE DIE U OPLOOPT ALS GEVOLG VAN EEN STORING OF ONDERBREKING VAN DE WEBSITE, VAN ENIGE HANDELING OF NALATIGHEID VAN ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE WEBSITE OF DE BIJBEHORENDE GEGEVENS, OF VAN ENIGE ANDERE OORZAAK DIE BETREKKING HEEFT OP UW GEBRUIK OF TOEGANG, OF DE ONMOGELIJKHEID VAN UW GEBRUIK OF TOEGANG, VAN OF TOT DE WEBSITE OF DEZE MATERIALEN, ONGEACHT OF DE BETREFFENDE OMSTANDIGHEDEN WEL OF NIET ONDER DE CONTROLE STONDEN VAN ONS OF VAN ENIGE LEVERANCIER VAN SOFTWARE OF ONDERSTEUNENDE SERVICES. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN OF DERGELIJKE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, ZELFS ALS WIJ OF ENIGE ANDERE PARTIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID ERVAN.

Vrijwaring

Zonder beperking van de andere rechten en rechtsmiddelen van ESRT, gaat u ermee akkoord ESRT en haar leveranciers, licentiegevers, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde bedrijven te vrijwaren van enige claim, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website, inclusief materiaal dat u inziet of beschikbaar maakt via de Website, alle acties die u onderneemt in verband met uw gebruik van de Website, elke schending van de rechten van derden of elke schending van wet- of regelgeving, of enige inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden beschikbaar te stellen op de Website. De wijzigingen worden van kracht op het moment dat deze beschikbaar worden gesteld (tenzij een andere datum is vermeld). U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Uw gebruik van de Website houdt in dat u de actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden accepteert.

Geschillenbeslechting

De wetten van de Verenigde Staten van Amerika in de staat New York zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website, zonder gevolg te geven aan enige rechtskeuze of regels of bepalingen met betrekking tot conflicterende wetgevingen, die zouden kunnen leiden tot de toepassing van de wetten van andere rechtsgebieden. U EN ESRT GAAN ERMEE AKKOORD DAT ALLE CLAIMS OF GESCHILLEN BETREFFENDE OF VOORTKOMEND UIT DE WEBSITE OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN OP EEN INDIVIDUELE PERSOON, NIET OP EEN GROEPSVORDERING OF REPRESENTATIEVE ACTIE, IN BINDENDE ARBITRAGE VOOR EN ONDERWORPEN AAN DE REGELS VAN DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION. ELKE PARTIJ KAN BIJ EEN BEVOEGDE RECHTBANK EEN AANVRAAG INDIENEN VOOR EEN TIJDELIJKE SCHADEVERGOEDING OF ANDERSOORTIGE GENOEGDOENING TER ONDERSTEUNING VAN DE ARBITRAGE.

Gebruik in andere rechtsgebieden

We zijn niet werkzaam in alle Amerikaanse en buitenlandse rechtsgebieden. Sommige producten en services zijn mogelijk niet beschikbaar in alle rechtsgebieden of voor alle gebruikers.  De informatie op de website is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving.

Scheidbaarheid

Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze alleen buiten werking zijn in de mate die nodig is om de toepasselijke wetgeving na te leven en zal deze geen invloed hebben op de overige Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht zullen zijn, ongeacht het ongeldige gedeelte of de ongeldige gedeelten.

Contact

Als u vragen hebt, neemt u contact met ons op via ESRT Observatory TRS, L.L.C., 111 West 33rd Street, New York, NY, 10120, Verenigde Staten, +1 (212) 687-8700.