Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

WWW.ESBNYC.COM

(de website")

Deze gebruiksvoorwaarden van de website door ESRT Observatory TRS, LLC en onze gelieerde ondernemingen ("ESRT", "wij", "onze" of "ons") voor de website zijn van kracht vanaf december 2022.

UW ("U", "UW" OF "GEBRUIKER") NALEVING VAN EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN IS EEN VOORWAARDE VOOR UW RECHT OP TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DAAROP. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN, BENT U GEEN GEAUTORISEERDE GEBRUIKER VAN DERGELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN EN MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS.

Ticket- en aankoopinformatie

Controleer uw selectie zorgvuldig voordat u een bestelling via de website voltooit.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen op de Website vermeld in Amerikaanse dollars. Prijzen kunnen inclusief verwerkingskosten zijn, vermeld op de Website.

U bent verantwoordelijk voor het vooraf thuis printen van uw tickets of via kiosken in het Empire State Building, welke keuze u zult maken tijdens het afrekenen op de Website.

Tenzij anders aangegeven, ook elders op de Website, zijn tickets die via de Website zijn gekocht geldig voor de door u gekozen datum en tijd.

Tickets gekocht via de Website kunnen niet worden gerestitueerd. Er wordt geen restitutie verleend vanwege weersomstandigheden, lengte van lijnen, wachttijden bij het gebouw of enige andere reden. Verloren, gestolen of vernietigde tickets kunnen niet worden vervangen.

ESRT behoudt zich het recht voor om de observatoria of andere delen van het Empire State Building vroegtijdig te sluiten, ook op zeer drukke dagen. Tijdens drukke toeristische tijden kunnen er ook lange wachtrijen zijn om het gebouw binnen te komen. Bel het gebouw van tevoren op 212.736.3100 (gratis 1.877.NYC.VIEW) om de huidige wachttijden en uren te controleren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde eigendommen. Door toegang te accepteren met uw ticket, stemt u ermee in ESRT te vrijwaren voor verlies, letsel of schade aan u of uw eigendommen die zich in het gebouw zou kunnen voordoen, zelfs als het verlies, letsel of de schade is veroorzaakt door nalatigheid of schuld van ESRT.

Peuters (5 jaar of jonger) hebben gratis toegang onder begeleiding van een volwassen tickethouder.

Bij een bezoek aan het Empire State Building stemt u ermee in zich te houden aan alle regels en beleidslijnen met betrekking tot gedrag en gedrag in het gebouw. We kunnen de toegang weigeren of een persoon verwijderen wiens gedrag verwerpelijk is.

Om ESRT tegen fraude te beschermen, kan u worden gevraagd om een ​​aanvullend identiteitsbewijs te verstrekken met betrekking tot elke bestelling die via de Website is geplaatst, inclusief een paspoort, rijbewijs of creditcard.

U bent verantwoordelijk voor alle kosten, inclusief juridische kosten, die verband houden met betwiste kosten en terugboekingen voor aankopen die via de website zijn gedaan. ESRT is in geen geval verantwoordelijk voor dergelijke vergoedingen.

Door uw creditcard- of debetkaartgegevens via de website te verstrekken, verleent u hierbij ESRT en haar agenten, inclusief eventuele externe verwerkingsbedrijven, toestemming om dergelijke informatie te gebruiken om uw transactie te verwerken en te voltooien. 

Aankopen kunnen ook onderhevig zijn aan andere voorwaarden die op de website en in het Empire State Building staan ​​vermeld.

Ongeoorloofd gebruik

ONBEVOEGD GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

U kunt de website alleen gebruiken als u ouder bent dan 13 jaar, het legaal voor u is om de website te gebruiken en u wettelijk in staat bent om een ​​bindend contract aan te gaan. Gebruikers tussen de 13 en 18 jaar moeten de toestemming van een ouder of voogd verkrijgen om de Website te gebruiken.

U stemt ermee in dat uw gebruik van de website in overeenstemming zal zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving, en dat u de website niet zult gebruiken of bewust zult toestaan ​​dat iemand anders deze gebruikt voor of in verband met illegale doeleinden of activiteiten.

U mag geen hardware of software gebruiken die bedoeld is om de goede werking van de website te beschadigen of te verstoren of om heimelijk systemen, gegevens of persoonlijke informatie van de website te onderscheppen. U stemt ermee in de werking van de website op geen enkele manier te onderbreken of te proberen te onderbreken. U mag de website niet gebruiken voor het verzenden van obscene, bedreigende, lasterlijke of anderszins beledigende inhoud, spam, het schenden van andermans privacyrechten, het schenden van intellectuele eigendomsrechten, hacken, het verzenden van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere destructieve software, of voor enige andere onwettige , criminele, illegale, immorele of ongepaste activiteiten. U mag de website of de inhoud ervan niet framen of deeplinken binnen een andere website.

U mag de website niet gebruiken voor ongeoorloofde commerciële doeleinden, zoals het kopen van tickets, vouchers, handelswaar, producten of diensten van welke aard dan ook voor wederverkoop.  

ESRT behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot of gebruik van de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen. Beëindiging van uw toegang of gebruik doet geen afbreuk aan of heeft geen invloed op enig ander recht of vrijstelling waarop ESRT volgens de wet of in billijkheid recht heeft.

Auteursrechten, handelsmerken en ander intellectueel eigendom.

Al het materiaal op de website en de compilatie ervan is ons eigendom (of wordt onder licentie gebruikt) en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen, inclusief maar niet beperkt tot het merk EMPIRE STATE BUILDING en het visuele equivalent van het Empire State Building, zijn handelsmerken van ESRT Observatory TRS, LLC en/of zijn gelieerde ondernemingen en zijn eigendom van ons. Geen enkel materiaal van de Website mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid, behalve dat u materiaal dat beschikbaar is op de Website mag downloaden en afdrukken (a) zoals uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de Website en/of (b) uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat (i) u alle auteursrechtvermeldingen, handelsmerklegenda's, auteurstoeschrijvingen en andere eigendomsvermeldingen intact laat, (ii) u geen wijzigingen aanbrengt in de materialen, en (iii) u download geen hoeveelheden materiaal naar een database die kan worden gebruikt om toekomstige downloads van de website te voorkomen. Behalve zoals toegestaan ​​door de wet, moet u onze schriftelijke toestemming verkrijgen voordat u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de website gebruikt. U verwerft geen eigendomsrechten door materiaal van de Website te downloaden.

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendom is gekopieerd en toegankelijk is op de website op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, moet u een schriftelijke of elektronische mededeling sturen die al het volgende bevat overeenkomstig artikel 512(c)(3) van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"):

  • De naam, het adres en de contactgegevens van de klagende partij;
  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt;
  • Een beschrijving van en link naar het inbreukmakende materiaal, voldoende om het auteursrechtelijk beschermde werk en de vermeende inbreuk te identificeren;
  • Een verklaring dat de klager te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de wet of de eigenaar van het auteursrecht.
  • Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de klager gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt.

Schriftelijke of elektronische kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht moet per post, fax of e-mail worden verzonden naar de aangewezen agent van ESRT op:

DMCA auteursrechtklachten
Juridische afdeling
Empire State Vastgoed Trust
111 West 33
rd Straat
New York, NY 10120
(212) 687-8700
E-mail: 
DMCACopyright@empirestaterealtytrust.com

 

Overeenkomstig Sectie 512(f) van de DMCA kan elke persoon die willens en wetens verkeerd voorstelt dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk worden gesteld voor schade.

Promoties

De website kan sweepstakes, prijsvragen of andere promoties bevatten of er naar linken waarvoor u materiaal of informatie over uzelf moet sturen. Houd er rekening mee dat sweepstakes, prijsvragen of promoties die via de website of links daarvan worden aangeboden, kunnen worden beheerst door een afzonderlijke reeks regels die, naast het beschrijven van dergelijke sweepstakes, prijsvragen of promoties, deelnamevereisten kunnen hebben, zoals bepaalde leeftijds- of geografische gebiedsbeperkingen, algemene voorwaarden voor het gebruik van materiaal dat u indient, en onthullingen over hoe uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke regels te lezen om te bepalen of u al dan niet wilt en in aanmerking komt om deel te nemen, te registreren en/of deel te nemen. Door deel te nemen aan dergelijke prijsvragen, wedstrijden of andere promoties, stemt u ermee in zich te houden aan en zich te houden aan dergelijke regels en de daarin vermelde beslissingen van de sponsor(s), die in alle opzichten definitief en bindend zijn.

Gebruik van links en inhoud van derden

De Website kan inhoud, gegevens, informatie, applicaties of materialen van derden ("Materialen van derden") weergeven, opnemen of beschikbaar maken of links naar bepaalde websites van derden bevatten. Door de Website te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat ESRT niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk materiaal van derden of websites. ESRT geeft geen garantie of onderschrijft en neemt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of een andere persoon op zich voor diensten van derden, materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. feesten. Materiaal van derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Websites van derden kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben, waarvoor ESRT niet verantwoordelijk is en we raden u aan deze te lezen voordat u een website van een derde partij bezoekt en gebruikt.

Licentie voor gebruikersinhoud

Als u inhoud ("Gebruikersinhoud") uploadt, indient of verzendt naar, via of voor mogelijk of daadwerkelijk gebruik op de Website, direct of indirect, verleent u ons en onze geselecteerde partners een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om te communiceren , distribueren, hosten, wijzigingen aanbrengen of afgeleide werken maken, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, reproduceren, opslaan en gebruiken van dergelijke Gebruikersinhoud. Een dergelijke licentie voor Gebruikersinhoud dekt zonder beperking alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot patenten, handelsmerken, handelsimago, copyright, handelsgeheimen, moraliteit, privacy en publiciteit. 

U verklaart, garandeert en komt overeen dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van al uw Gebruikersinhoud, of u beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijgaven die nodig zijn om ESRT de rechten in uw Gebruikersinhoud; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw creatie van, toegang tot of gebruik van uw Gebruikersinhoud of het gebruik door ESRT van uw Gebruikersinhoud (of enig deel daarvan) zal (a) inbreuk maken op, zich verduisteren of de rechten van enige partij of entiteit schenden , met inbegrip van octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten, publiciteitsrechten, privacyrechten of ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten van een derde partij, (b) vormen of resulteren in laster, laster, laster of de schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, beperkingen op obsceniteit, kinderpornografie, afluisterwetten of andere soortgelijke beperkingen op niet-consensuele opname, of anderszins), of (c) ESRT verplichten om licenties te verkrijgen van of betalingen te doen in welke bedragen dan ook elke derde partij over de hele wereld.

U stemt ermee in geen Gebruikersinhoud te verzenden die: (i) inbreukmakend, lasterlijk, smadelijk, onnauwkeurig, onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, vulgair, beledigend, obsceen, pornografisch, aanstootgevend, hatelijk of discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme of haat bevordert, zoals ESRT naar eigen goeddunken bepaalt; of (ii) virussen, tijdbommen, wormen, cancelbots, Trojaanse paarden en/of andere schadelijke of kwaadaardige code introduceert.

Disclaimer van garantie en beperking van aansprakelijkheid

DE INFORMATIE OP DE WEBSITE WORDT GELEVERD "AS IS". WIJ GARANDEREN NIET DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE HIERIN WORDEN VERSTREKT, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIE VAN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN AF, ALLES VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR WET. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE HET GEVOLG KAN ZIJN VAN HET ONDERSCHEPPEN DOOR DERDEN VAN INFORMATIE DIE U VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS GESTELD. HOEWEL DE INFORMATIE DIE U OP DE WEBSITE WORDT VERSTREKT, IS VERKREGEN OF SAMENGESTELD UIT BRONNEN DIE WIJ BETROUWBAAR DENKEN, KUNNEN EN GEVEN WE GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE OF GEGEVENS DIE VOOR EEN BEPAALD DOEL AAN U BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, LEDEN, FUNCTIONARISSEN OF WERKNEMERS, NOCH ENIGE DERDE VERKOPER ZULLEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK HEBBEN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DAT U OPLEIDT ALS GEVOLG VAN EEN FOUT OF ONDERBREKING VAN DE WEBSITE, ALS GEVOLG VAN HANDELINGEN OF WEGLATEN VAN ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET VERSCHAFFEN VAN DE WEBSITE OF DE GEGEVENS HIERIN, OF ENIGE ANDERE OORZAAK MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK OF TOEGANG, OF HET MISLUKKEN VAN UW GEBRUIK OF TOEGANG, IN VERBAND MET DE WEBSITE OF DEZE MATERIALEN, ONGEACHT OF DE GERELATEERDE OMSTANDIGHEDEN BINNEN DE CONTROLE VAN ONS OF ENIGE LEVERANCIER DIE SOFTWARE OF DIENSTEN ONDERSTEUNT LEVEREN. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ENIGE DERGELIJKE PARTIJEN JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ZELFS ALS WIJ OF ENIGE ANDERE PARTIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID DAARVAN .

schadeloosstelling

Zonder beperking van de andere rechten en rechtsmiddelen van ESRT, stemt u ermee in om ESRT en haar leveranciers, licentiegevers, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of verband houden met uw gebruik van de website, inclusief materiaal dat u opent of beschikbaar stelt via de website, alle acties die u onderneemt in verband met uw gebruik van de website, elke schending van de rechten van derden of en schending van wet- of regelgeving, of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

wijzigingen

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de website te plaatsen. De wijzigingen worden van kracht na plaatsing (tenzij een andere datum is aangegeven). U dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door uw gebruik van de website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden in hun op dat moment geldende vorm.

Dispute Resolution

De wetten van de Verenigde Staten van Amerika, de staat New York, zijn van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website, zonder gevolg te geven aan enige rechtskeuze of conflicterende wetsregels of bepalingen die de toepassing van enige andere wetten van het rechtsgebied. U EN ESRT GAAN ERMEE AKKOORD DAT ALLE CLAIMS OF GESCHILLEN DIE BETREFFENDE OF VOORTVLOEIEN UIT DE WEBSITE OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN UITSLUITEND OP INDIVIDUELE, NIET OP GROEPSACTIE OF REPRESENTATIEVE BASIS, IN BINDENDE ARBITRAGE ZULLEN WORDEN UITGEVOERD VÓÓR EN ONDERHEVIG AAN DE REGELS VAN DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION. ELKE PARTIJ KAN EEN RECHTBANK MET BEVOEGDE JURISDICTIE VERZOEKEN VOOR EEN TIJDELIJKE DWAAR OF ANDERE GERECHTELIJKE VERLENING TER HULP VAN ARBITRAGE.

Gebruik in andere rechtsgebieden

We zijn niet actief in alle Amerikaanse en buitenlandse rechtsgebieden. Sommige producten en services zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden of voor alle gebruikers beschikbaar. De informatie op de website is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving.

Scheidbaarheid

Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze alleen buiten werking worden gesteld voor zover dit nodig is om naleving van de toepasselijke wetgeving te bereiken en heeft dit geen invloed op de overige Gebruiksvoorwaarden, die volledig zullen worden gegeven effect, ongeacht de ongeldige gedeelte(n).

Neem contact op

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via ESRT Observatory TRS, LLC, 111 West 33rd Straat, New York, NY 10120, (212) 687-8700.

Mobiele voorwaarden

Ingangsdatum: 10 / 30 / 2022

ESB Connect-waarschuwingen

Meld u aan om het laatste nieuws en updates rechtstreeks op uw telefoon te ontvangen, inclusief exclusief nieuws over torenverlichting, bezoekers van beroemdheden, evenementen en insidertips van het Empire State Building. Opt-in via internet https://www.esbnyc.com/stay-connected of tekst CONTACT tot 27416. Berichtfrequentie varieert.  Bericht- en gegevenssnelheden zijn mogelijk van toepassing.

Door u aan te melden voor deze service, stemt u ermee in om mobiele tekstwaarschuwingen te ontvangen via een automatisch telefoonkiessysteem. Toestemming om marketing-sms-berichten te ontvangen is niet vereist als voorwaarde voor het kopen van goederen of diensten.

Door je aan te melden, bevestig je dat je ouder bent dan 13 jaar.

STOP Informatie

Tekst STOP naar 27416 om geen ESB Connect Alerts-berichten meer te ontvangen van Empire State Realty Trust (u ontvangt een bevestigingstekst).

HELP-informatie

Voor aanvullende informatie, tekst KLANTENSERVICE naar 27416 of neem contact op mc@esrtreit.com.

Ondersteunde providers zijn: 

AT&T, Sprint, T-Mobile®, Verizon Wireless, Boost, Cricket, MetroPCS, US Cellular, Virgin Mobile, Google Voice, ACS Wireless, Advantage Cellular (DTC Wireless), Appalachian Wireless, Atlantic Tele-Network International (ATN), bandbreedte , Bluegrass Cellular, Buffalo Wireless, CableVision, Carolina West Wireless, Cellcom, Copper Valley, C-Spire Wireless (voorheen Cellsouth), Cellular One of East Central Illinois, Chariton Valley Cellular, Cross (dba Sprocket), Duet IP, Element Mobile, EpicTouch, GCI Communications, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri Cellular), i Wireless (IOWA Wireless), Illinois Valley Cellular, Immix (Keystone Wireless / PC Management), Inland Cellular, Mobi PCS (Coral Wireless LLC ), Mozaïek, MTA Communications, MTPCS / Cellular One (Cellone Nation), Nex-Tech Wireless, Panhandle Telecommunications, Peoples Wireless, Pine Belt Wireless, Pine Cellular, Pioneer, Plateau, Revol Wireless, RINA, SI Wireless/Mobile Nation, SouthernLinc , SRT Draadloos, do mb Cellular, Union Wireless, United, Viaero Wireless, West Central Wireless, Leaco, Nemont/Sagebrush. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet bezorgde berichten.


Wij nemen uw privacy serieus. Bezoek alstublieft https://www.esbnyc.com/privacy-policy om ons privacybeleid te bekijken.